Protecția datelor personale


1. Scopurile procesării datelor

Procesăm datele cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

 • Procesarea ofertelor și cererilor adresate nouă, de exemplu de către partenerii de transport (potențiali), de către persoane care doresc să comande transporturi, livrări, comenzi etc. sau care își doresc o altă formă de colaborare
 • Negocierea contractelor și redactarea ofertelor și a contractelor
 • Evaluarea gradului de adecvare ca parteneri contractuali, de exemplu, verificări de bonitate ale potențialilor clienți, furnizori etc.
 • Derularea relațiilor noastre contractuale și comerciale, de exemplu, efectuarea transporturilor (dispecerat) și livrărilor, îndeplinirea contractelor de stoc sau leasing, emiterea facturilor, recuperarea creanțelor, procesarea reclamațiilor și daunelor, managementul calității, derularea procesului nostru de achiziții, optimizarea serviciilor noastre prin utilizarea de aplicații business (de exemplu, monitorizarea transporturilor, portale etc.)
 • Relații cu clienții, adică trimiterea de informații, newslettere, oferte și materiale publicitare, consilierea permanentă a clienților, efectuarea de evenimente etc.
 • Realizarea și administrarea asigurărilor, procesarea daunelor
 • Fleet Management: întreținerea și repararea vehiculelor noastre
 • Dezvoltarea produselor
 • Administrarea companiilor din concern
 • Operarea infrastructurii IT, de exemplu, garantarea securității, a nivelului actual al tehnicii, întreținerea etc.
 • Punerea la dispoziție a paginilor de internet: îmbunătățirea și dezvoltarea paginilor de internet, redactarea statisticilor de utilizare, recunoașterea, prevenirea și cercetarea atacurilor asupra paginilor de internet etc.

Primim datele cu caracter personal

 • de la dumneavoastră.: atunci când ne adresați solicitări, la procesarea contractelor, în cadrul îndeplinirii contractelor încheiate cu noi
 • de la companiile membre ale concernului PRUESTEL
 • de la terți, de exemplus, de la partenerii de transport sau clienți pentru procesarea contractelor
 • din surse publice, de exemplu, Registrul comerțului, Cartea funciară, Fișierul asociațiilor, Registrul persoanelor juridice
 • de pe browserul dumneavoastră de internet (automat) la vizitarea paginilor noastre web, în conformitate cu setările alese de dumneavoastră

Punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal este voluntară. Nu va fi însă posibilă stabilirea unor relații comerciale cu noi, dacă nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare. În egală măsură, nu putem asigura toate funcțiile paginilor noastre de internet, dacă nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare în acest sens.

2. Categoriile de date prelucrate

 • Date referitoare la nume, de exemplu, prenume, nume, nume de utilizator etc.
 • Date referitoare la persoană, de exemplu, adresă, sex, data nașterii, naționalitate, poziție în cadrul companiei, copii ale actelor de identitate etc.
 • Date de contact, de exemplu, formulă de adresare, număr de telefon, adresă de e-mail etc.
 • Date de identificare, de exemplu, numărul cărții de identitate, numărul de pașaport, numărul de client etc.
 • Date bancare, de exemplu număr de cont, date referitoare la bonitate etc.
 • Date oficiale, de exemplu, număr de dosar, cod fiscal, popriri salariale, pașaport de chiriaș (Germania) etc.
 • Datele vehiculului, de exemplu, număr de înmatriculare, număr de șasiu, seria de motor, număr de vehicul, talon de înmatriculare, card de alimentare, informații referitoare la permisul de stivuitorist etc.
 • Imagini și înregistrări video
 • Date de utilizare IT, de exemplu, date de conectare, informații de autentificare, informații de acces, adresă IP, referrer, nume de utilizator pentru sistemele accesibile din exterior etc.
 • Date de utilizare ale paginilor de internet: data și ora accesării, adresa IP, denumirea și versiunea browser-ului web, anumite cookie-uri etc.
 • Informații referitoare la comportamentul persoanelor, de exemplu, observații referitoare la comportamentul de răspuns și reamintiri, corespondență și explicații referitoare la evaluările actuale etc.
 • Origine rasială / etnică, de exemplu, locul nașterii din documentele de identitate etc.
 • Date de poziționare, de exemplu, date GPS, marcajul de timp al semnalului GPS, date de poziționare (longitudine și latitudine) etc.

3. Temeiul legal pentru procesare

Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră de către noi sunt:

 • Îndeplinirea contractelor și executarea măsurilor precontractuale (articolul 6 par 1 lit b RGPD), de exemplu, dacă atunci când organizăm desfășurarea fără probleme a transporturilor și livrărilor, când procesăm reclamațiile și notificările referitoare la daune, emitem facturi, pentru managementul calității, redactarea ofertelor, prelucrarea solicitărilor dumneavoastră, etc.
 • Interesul nostru legitim (articolul 6 par. 1 lit f RGPD), de exemplu, când vă transmitem informații și oferte personalizate, în măsura în care nu este necesar un acord prealabil în acest sens; procesarea datelor în cadrul proceselor de urmărire legală, transmiterea datelor șoferului, dacă acest lucru este necesar pentru efectuarea transportului și nu există un contact direct cu șoferul, procesarea datelor care sunt necesare pentru asigurarea funcțiilor paginilor noastre de internet etc.
 • Obligațiile legale (articolul 6 par 1 lit c RGPD), de exemplu, obligațiile legale referitoare la impozite, obligațiile conform StVO, KFG, VwStG, VwVfG, a prescripțiilor de prevenire a spălării banilor etc.
 • În cazul în care niciuna dintre bazele legale nu este îndeplinită, procesarea datelor de către noi se realizează conform articolului 6 par 1 lit RGPD. Aveți bineînțeles dreptul de a vă retrage acordul în orice moment. Prin retragerea acordului, nu este afectată legalitatea procesării datelor efectuată pe baza acordului exprimat în mod valabil anterior retractării (adică: retractarea nu are efect retroactiv).


4. Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru îndeplinirea obiectivelor anterioare este posibil ca noi să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către următorii destinatari:

 • Companii care țin de concernul nostru, precum și angajații acestora
 • Terți delegați de noi, de exemplu, prestatorii de servicii IT, prestatorii de servicii de tipărire, centre de calcul, hosting, furnizori de software și servicii, de exemplu, pentru trimiterea de newslettere, prestatorii de servicii ai centrelor de compensare daune și procesare daune (asiguratori și parteneri ai acestora), administrații locative, avocați, consultanți fiscali, notari, auditori economici etc.
 • Persoane care se află în relații comerciale cu noi, de ex. parteneri de transport, furnizori, parteneri comerciali etc.
 • Autorități publice, de exemplu, oficii vamale, ministerul de interne, ambasade, administrații publice locale etc.

Transmiterea are loc parțial și către destinatari din afara Austriei și în situații excepționale către state terțe nesigure. În această situație avem însă grijă ca niște garanții adecvate de protecție a datelor să fie aplicate, de exemplu, prin directive interne ale companiei cu privire la protecția datelor sau prin prevederile de protecție a datelor ale UE.


5. Durata stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de către noi doar atâta timp cât acest lucru este considerat ca fiind necesar în mod rațional, pentru a îndeplini obiectivele indicate. Suplimentar, stocăm datele dumneavoastră personale pe perioadele prevăzute ca fiind obligatorii de către legislație sau cât timp nu s-a ajuns la termenul de prescripție al potențialelor solicitări bazate pe drepturi legale.


6. Drepturile dumneavoastră în raport cu datele cu caracter personal

Aveți dreptul (cu condiția existenței unei legislații aplicabile) (i) de a verifica dacă și care date cu caracter personal sunt salvate de noi și să primiți copii ale acestora, (ii) de a rectifica, completa sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt greșite sau care nu au fost procesate conform legilației, (iii) de a ne solicita limitarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal și (iv) în anumite condiții, să refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să vă retrageți acordul exprimat anterior cu privire la prelucrarea datelor, (v) de a solicita transferul datelor, (vi) de a cunoaște identitatea terților către care sunt transmise datele dumneavoastră cu caracter personal și (vii) de a depune o reclamație la autoritatea competentă.


7. Cookie-uri

 • Pe paginile noastre web se utilizează așa numite cookie-uri. Un cookie este un mic fișier care poate fi salvat pe calculatorul dumneavoastră atunci când vizitați o pagină de internet. Utilizăm cookie-urile numai pentru a oferi utilizatorilor funcții suplimentare pe pagina de internet, de exemplu, pentru a facilita navigarea pe pagină, pentru a vă permite continuarea navigării pe pagina de internet de unde ați părăsit-o și/sau pentru a salva preferințele dumneavoastră când vizitați pagina din nou. Cookie-urile nu pot accesa, citi sau modifica alte date de pe calculatorul dumneavoastră.

  Cele mai multe cookie-uri de pe paginile noastre web sunt așa numite cookie-uri de sesiune sau temporare. Acestea sunt șterse automat, atunci când părăsiți pagina web. De asemenea, utilizăm și cookie-uri permanente, care rămân salvate pe hard disc. Acestea pot fi șterse manual din browser-ul dumneavoastră. În caz contrar, aceste cookie-uri au o durată de viață de la 1 lună la 10 ani. Utilizăm aceste cookie-uri permanente pentru a vă recunoaște atunci când vizitați pagina noastră web din nou, pentru a vă face astfel utilizarea mai confortabilă și pentru a adapta conținutul de internet cât mai bine dorințelor dumneavoastră.

  Utilizăm și cookie-uri ale furnizorilor terți, care ajută la structurarea mai interesantă a ofertei noastre de pe internet. Acesta este motivul pentru care se salvează la utilizarea paginilor de internet și cookie-uri temporare și permanente ale furnizorilor terți, în cazul în care v-ați oferit acordul în acest sens. Obiectivul exclusiv al acestor cookie-uri ale terților este să ofere furnizorilor terți posibilitatea de a vă aborda cu publicitate personalizată. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea legală a cookie-urilor terților.

  La vizitarea paginilor noastre web aveți posibilitatea de a vă exprima acordul în mod activ cu privire la salvarea cookie-urilor, care depășesc nivelul necesar din punct de vedere tehnic. În plus, aveți posibilitatea de a activa sau dezactiva salvarea numai a anumitor tipuri de cookie-uri. Doriți să adaptați ulterior setările referitoare la cookie-uri, o puteți face oricând în setările cookie-urilor.

  Puteți de asemenea să controlați cookie-urile de pe calculatorul dumneavoastră, prin selectarea unor setări ale browser-ului care să vă anunțe când pagina web dorește salvarea cookie-urilor. Puteți de asemenea să blocați sau să ștergeți cookie-urile, dacă au fost deja salvate pe calculatorul dumneavoastră.

  Dacă cookie-urile sunt asociate cu stocarea datelor cu caracter personal într-o țară terță în care nu se aplică regulamentul RGDP (Regulamentul general privind protecția datelor) și fără acorduri bilaterale cu privire la un nivel corespunzător de protecție, acestea vor fi stocate numai dacă v-ați oferit consimțământul în acest sens.

  Dezactivarea, blocarea sau ștergerea de cookie-urilor poate să afecteze însă experiența dumneavoastră online și să prevină astfel utilizarea completă a paginilor noastre de internet.
 •  

8. Google Analytics

Paginile noastre web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri, pentru a permite o analiză a utilizării paginii web și pentru a crea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor o statistică de accesare a paginii web, care să fie ușor de utilizat. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea paginilor noastre web de către utilizator sunt transferate și stocate de obicei pe un server al Google din SUA, în cazul în care v-ați oferit consimțământul în acest sens.

Paginile noastre web utilizează posibilitatea de anonimizare IP oferită de Google Analytics. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului Google este prescurtată în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractuale ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transferată întreaga adresă IP către un server Google din SUA și prescurtată acolo. La cererea noastră, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginilor web de către dumneavoastră, pentru a realiza rapoarte de activitate ale paginilor web și pentru a presta servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web și a internetului pentru noi. Adresa IP determinată în cadrul Google Analytics de către browser-ul utilizatorului nu este combinată cu niciun fel de alte date de la Google. 

Puteți preveni obținerea datelor generate de către cookie-uri și raportate la utilizarea paginilor web (incl. adresa dumneavoastră IP) și transmiterea lor către Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

În mod alternativ, puteți preveni utilizarea Google Analytics prin dezactivarea cookie-urilor de statistică și a setărilor cookie-urilor.

Informații mai detaliate referitoare la condițiile de utilizare Google, precum și la Declarația de confidențialitate a datelor a companiei Google puteți găsi la http://www.google.com/analytics/terms/de.html, respectiv la http://www.google.at/intl/at/policies.

Sunați-ne!