Managementul calității

SOLUȚII STANDARDIZATE ȘI PROCESE OPTIMIZATE

În logistica modernă, cerințele de siguranță și de calitate sunt extrem de importante, deoarece acestea asigură monitorizarea și îmbunătățirea continuă a proceselor interne. Optimizarea constantă a calității și realizarea obiectivelor de calitate ale serviciilor noastre logistice de-a lungul întregului lanț de aprovizionare fac parte integrantă din politica noastră corporativă. Fiecare dintre angajații noștri contribuie la realizarea obiectivelor noastre de calitate prin competențele și experiența personală, angajamentul și calificările sale.

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor noastre de calitate, ne-am stabilit sarcina de a găsi cele mai rapide și mai eficiente soluții din punct de vedere al costurilor, combinate cu o abordare durabilă a provocărilor logistice, optimizând în același timp fluxul de informații.

Toate activitățile relevante pentru calitate și siguranță sunt monitorizate, planificate și controlate cu precizie și consecvență. Cel mai important obiectiv al managementului nostru al calității este agreat cu clienții noștri. Orientarea către echipă, fiabilitatea, încrederea și asigurarea continuă a calității sunt indicatori cheie de performanță (KPI) în măsurarea și garantarea unui nivel ridicat de satisfacție a clienților.

Sunați-ne!